x
Công ty Tin tức

Kế toán thuế là gì? Vai trò và công việc của kế toán thuế

Kế toán thuế là gì? Vai trò và công việc của kế toán thuế
 • PublishedTháng Một 2, 2024

Kế toán thuế là một khía cạnh quan trọng trong việc quản lý tài chính của bất kỳ một doanh nghiệp nào. Điều này đặc biệt đúng trong bối cảnh pháp luật thuế ngày càng phức tạp và các cơ quan chức năng kiểm tra nghiêm ngặt việc tuân thủ quy định về thuế tại các công ty. Vậy kế toán thuế là gì và công việc này sẽ làm những gì?

Kế toán thuế là gì?

Kế toán thuế là quá trình ghi chép, phân tích và báo cáo về các thông tin tài chính liên quan đến thuế mà một doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan thuế. Nó bao gồm việc tính toán số thuế phải đóng dựa trên thu nhập hoặc giao dịch của doanh nghiệp và đảm bảo tuân thủ các quy định thuế hiện hành. Công việc này nhằm đảm bảo tính hợp pháp và minh bạch của các khoản thuế mà doanh nghiệp phải trả cho các cơ quan thuế địa phương và trung ương.

kế toán
Kế toán thuế là bộ phận không thể thiếu tại các công ty

Hoàn Cầu – Công ty dịch vụ kế toán chuyên nghiệp uy tín

Vai trò của kế toán thuế 

Kế toán thuế có vai trò quan trọng trong quản lý tài chính và hoạt động của một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Dưới đây là những vai trò quan trọng của kế toán thuế:

 • Tính toán thuế đúng cách: Kế toán thuế phải tính toán các khoản thuế (như thuế thu nhập, thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu và các loại thuế khác) dựa trên thông tin tài chính và giao dịch của doanh nghiệp. Điều này đảm bảo rằng tổ chức phải nộp đúng số tiền thuế theo quy định của luật thuế.
 • Bảo đảm tính chính xác: Kế toán thuế phải đảm bảo tính chính xác trong việc tính toán và báo cáo thuế. Sự chính xác này giúp doanh nghiệp tránh bị phạt hoặc xử lý pháp lý do vi phạm thuế.
 • Lập báo cáo thuế: Kế toán thuế chuẩn bị và lập báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm để nộp cho cơ quan thuế. Báo cáo này phản ánh thông tin về mức thuế phải nộp và được sử dụng để xác định khoản thuế thực tế cần đóng.
 • Tuân thủ luật thuế: Kế toán thuế đảm bảo rằng tổ chức tuân thủ đúng quy định của luật thuế và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu báo cáo và nộp thuế đúng hạn.
 • Xử lý tranh chấp thuế: Khi có tranh chấp thuế với cơ quan thuế, kế toán thuế thường đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề này. Họ phải cung cấp thông tin và tài liệu liên quan để hỗ trợ tổ chức trong quá trình giải quyết tranh chấp.
 • Tối ưu hóa thuế: Kế toán thuế cũng có nhiệm vụ tìm kiếm các cách để tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu khả năng nộp thuế cao. Điều này có thể bao gồm việc tận dụng các ưu đãi thuế và quy định để giảm thiểu khoản thuế phải trả.
 • Dự báo tài chính: Kế toán thuế cung cấp thông tin về tình hình tài chính của tổ chức bao gồm các khoản thuế dự kiến phải trả trong tương lai. Điều này giúp tổ chức lập kế hoạch tài chính và dự báo nguồn lực tài chính cần thiết để đáp ứng các khoản thuế.
tính toán số sách
Kế toán thuế nắm giữ nhiều vai trò trong việc xử lý các tác vụ về thuế

Công việc của kế toán thuế  

Công việc hàng ngày

Công việc của kế toán thuế hàng ngày bao gồm nhiều hoạt động quan trọng để đảm bảo tính chính xác trong tính toán và quản lý thuế của một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Dưới đây là một số công việc hàng ngày của kế toán thuế:

 • Thu thập dữ liệu: Thu thập thông tin về các giao dịch tài chính và kinh doanh của tổ chức bao gồm hóa đơn, chứng từ giao dịch, báo cáo tài chính và các tài liệu liên quan khác.
 • Kiểm tra và xử lý chứng từ: Kiểm tra tính hợp pháp của các chứng từ và giao dịch, bao gồm việc kiểm tra xem chúng có đúng quy định thuế không.
 • Tính toán thuế: Tính toán các khoản thuế phải trả dựa trên thông tin thu thập được và quy định của luật thuế, bao gồm thuế thu nhập, thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế nhập khẩu và các loại thuế khác.
 • Thu thập và kiểm tra hóa đơn: Tiến hành kiểm tra các hóa đơn xem đã đúng thông tin và tiến hành lưu trữ các hóa đơn đầu vào, đầu ra.

Công việc hàng tháng

Dưới đây là một số công việc chính mà kế toán thuế thường thực hiện hàng tháng:

 • Hạch toán thuế: Sau khi kiểm tra và xác nhận tính đúng đắn của thông tin thuế, kế toán thuế phải thực hiện hạch toán thuế trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp.
 • Lập báo cáo thuế hàng tháng: Kế toán thuế phải lập báo cáo thuế hàng tháng dựa trên thông tin đã tổng hợp và hạch toán. Báo cáo này gửi cho cơ quan thuế để thông báo về số tiền thuế phải nộp. Các báo cáo này bao gồm tờ khai thuế GTGT, tờ khai TNCN và một số tờ khai thuế khác.
 • Tính toán số tiền thuế phải nộp: Kế toán thuế tính toán số tiền thuế phải nộp dựa trên các quy định thuế hiện hành và thông tin kinh doanh trong tháng.
 • Nộp thuế và các nghĩa vụ liên quan đến thuế: Cuối cùng kế toán thuế phải thực hiện việc nộp số tiền thuế đã tính toán cho cơ quan thuế trong thời hạn quy định. Ngoài ra họ cũng phải tuân thủ các nghĩa vụ liên quan đến thuế như bổ sung tài liệu khi cơ quan thuế yêu cầu.

Công việc hàng quý

Công việc của kế toán thuế hàng quý bao gồm các nhiệm vụ quan trọng liên quan đến việc tính toán, lập báo cáo và nộp thuế theo chu kỳ quý trong doanh nghiệp. Dưới đây là một số công việc cụ thể:

 • Lập tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý: Kế toán thuế phải tính toán và lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính dựa trên lợi nhuận của doanh nghiệp trong quý. Điều này bao gồm việc xác định thuế phải trả dựa trên mức lợi nhuận tích lũy trong quý.
 • Lập tờ khai thuế GTGT theo quý: Kế toán thuế phải lập tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo quý cho doanh nghiệp nếu họ kê khai thuế GTGT theo quý. Điều này đòi hỏi kế toán phải tính toán số thuế GTGT dựa trên doanh thu và chi phí trong quý.
 • Lập báo cáo về việc sử dụng hoá đơn theo quý: Kế toán thuế cần lập báo cáo về việc sử dụng hoá đơn trong quý. Điều này đảm bảo rằng doanh nghiệp tuân thủ các quy định về việc sử dụng hoá đơn theo quý được đặt ra bởi cơ quan thuế.
 • Lập tờ khai thuế TNCN theo quý: Kế toán thuế cần tính toán và lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo quý đối với doanh nghiệp nếu họ kê khai thuế theo quý.

Công việc cuối năm 

Công việc của kế toán thuế cuối năm rất quan trọng để đảm bảo rằng doanh nghiệp tuân thủ các quy định thuế và thực hiện nghĩa vụ thuế một cách đầy đủ và chính xác. Dưới đây là một số công việc quan trọng mà kế toán thuế cần thực hiện vào cuối năm:

 • Quyết toán thuế TNDN: Kế toán thuế cần tính toán và lập tờ khai thuế TNDN cuối năm. Quyết toán này sẽ xác định xem doanh nghiệp đã trả đủ thuế hay còn thiếu và nhận được khoản hoàn thuế hoặc phải nộp thêm tùy theo tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Lập tờ khai thuế GTGT cuối năm: Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý, kế toán thuế cần tính toán tỷ lệ thuế GTGT dựa trên doanh thu và chi phí cuối năm và lập tờ khai tương ứng.
 • Nộp báo cáo thuế hàng năm: Kế toán thuế cần chuẩn bị và nộp các báo cáo thuế hàng năm theo quy định của cơ quan thuế. Điều này bao gồm việc lập báo cáo về thuế TNDN, thuế GTGT và thuế TNCN.
 • Kiểm tra các khoản thuế còn thiếu: Kế toán thuế cần kiểm tra xem có bất kỳ khoản thuế nào còn phải nộp hoặc làm các điều chỉnh cần thiết trước khi kết thúc năm tài chính.
 • Lập báo cáo tài chính cuối năm: Kế toán thuế thường cũng tham gia vào việc lập báo cáo tài chính cuối năm để đảm bảo rằng tất cả thông tin liên quan đến thuế được phản ánh chính xác trong báo cáo này.
quản lí chi tiêu
Đối với mỗi giai đoạn kế toán thuế cần thực hiện các công việc khác nhau

Tổng kết 

Như vậy chúng ta đã có thể hiểu rõ kế toán thuế là gì và những công việc liên quan đến lĩnh vực này. Kế toán thuế không chỉ đơn thuần là việc tính toán số tiền cần đóng thuế mà còn là một công cụ quản lý tài chính mạnh mẽ và quyết định chiến lược cho doanh nghiệp. Tầm quan trọng của kế toán thuế và việc sử dụng dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp là một bước quan trọng để đảm bảo sự tuân thủ pháp luật và tối ưu hóa tài chính cho doanh nghiệp.
Xem thêm: Dịch vụ kế toán thuế TP.HCM
Xem thêm: Dịch vụ kế toán thuế trọn gói uy tín TPHCM

Written By
Lập Xuân

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *