x
Công ty

Tính thuế hộ kinh doanh cá thể theo phương pháp kê khai

Tính thuế hộ kinh doanh cá thể theo phương pháp kê khai
 • PublishedTháng Một 8, 2024

Tính thuế hộ kinh doanh cá thể thông qua phương pháp kê khai là một quy trình quan trọng, đặc biệt đối với những người kinh doanh tự do, cá nhân hoặc các hộ kinh doanh nhỏ. Qua việc áp dụng phương pháp này, người kinh doanh có thể tối ưu hóa việc nộp thuế, đồng thời đảm bảo tuân thủ đúng các quy định thuế và pháp luật liên quan.

Phương pháp kê khai tính thuế hộ doanh nghiệp cá thể là như thế nào?

Theo Thông tư 40/2021/TT-BTC, việc tính thuế hộ kinh doanh (HKD) hoặc cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai áp dụng như sau: “Phương pháp tính thuế dựa trên tỷ lệ từ doanh thu thực tế phát sinh trong kỳ tháng hoặc quý.” Quy định chi tiết được thể hiện như sau:

Khi kỳ kê khai thuế hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh đến hạn, người kinh doanh sẽ dựa trên doanh thu thực tế phát sinh trong kỳ đó để tính toán số thuế GTGT và thuế TNCN phải nộp tới cơ quan thuế.

Để thực hiện phương pháp này, hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh cần duy trì sổ sách kế toán, quản lý hóa đơn và chứng từ phát sinh để có căn cứ chính xác khi tiến hành kê khai thuế. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong quá trình nộp thuế theo quy định.

>>> Xem thêm: dịch vụ kế toán uy tín

Phương pháp kê khai tính thuế hộ doanh nghiệp cá thể là như thế nào?
Phương pháp kê khai tính thuế hộ doanh nghiệp cá thể là như thế nào?

Đối tượng áp dụng tính thuế theo phương pháp kê khai

Trong việc áp dụng phương pháp kê khai thuế, có hai trường hợp chính đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh:

 • Có quy mô kinh doanh lớn.
 • Có quy mô chưa đạt yêu cầu là quy mô kinh doanh lớn nhưng đã đăng ký kê khai nộp thuế theo phương pháp này.

Vậy hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có quy mô lớn là như thế nào?

Quyết định về quy mô lớn của hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh được xác định dựa trên doanh thu và số lao động trung bình trong năm, cụ thể như sau:

 • Đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, xây dựng và thủy sản: doanh thu từ 3 tỷ đồng trở lên hoặc số lao động đóng bảo hiểm xã hội trung bình hàng năm từ 10 người trở lên trong năm trước.
 • Đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ: doanh thu từ 10 tỷ đồng trở lên hoặc số lao động đóng bảo hiểm xã hội trung bình hàng năm từ 10 người trở lên trong năm trước.

>>> Xem thêm: giá dịch vụ làm báo cáo thuế

Cách tính thuế hộ kinh doanh cá thể theo phương pháp kê khai

 1. Xác định doanh thu của hộ kinh doanh

Thuế GTGT và thuế TNCN phải nộp của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được xác định dựa trên doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế trên doanh thu. Quy định cụ thể như sau:

 • Xác định doanh thu của hộ kinh doanh
 • Doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNCN bao gồm toàn bộ thu nhập phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh, mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, xây lắp, xây dựng, tiền hoa hồng, bao gồm:
  • Thưởng hỗ trợ do đạt doanh số, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, khuyến mại, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không;
  • Các khoản trợ giá, phụ trội, phụ thu, phí thu thêm theo quy định;
  • Bồi thường từ việc vi phạm hợp đồng của khách hàng và các khoản bồi thường khác (chỉ tính vào doanh thu tính thuế TNCN);
  • Các khoản doanh thu khác, dù đã thu hoặc chưa thu tiền.
 • Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu
Lĩnh vực Tỷ lệ thuế GTGT Tỷ lệ thuế TNCN
Thương mại 1% 0.5%
Dịch vụ, xây dựng 5% 2%
Sản xuất, vận tải 3% 1.5%
Các lĩnh vực khác 2% 1%

Ghi chú:

 • Đối với hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT (0%), không cần kê khai nộp thuế GTGT theo Luật Thuế GTGT;
 • Doanh thu từ hợp tác kinh doanh với tổ chức khác đã kê khai và nộp thuế GTGT sẽ không phải nộp thuế GTGT.
Cách tính thuế hộ kinh doanh cá thể theo phương pháp kê khai
Cách tính thuế hộ kinh doanh cá thể theo phương pháp kê khai
 1. Công thức tính thuế hộ kinh doanh cá thể theo phương pháp kê khai

Để tính số thuế GTGT và thuế TNCN phải nộp trong kỳ, sử dụng các công thức sau:

 • Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT
 • Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN

Ví dụ:

Nguyễn Văn A, chủ hộ kinh doanh Anpha, quản lý một cửa hàng dịch vụ giặt là.

Trong tháng 08/2021, doanh thu từ hoạt động giặt là của hộ kinh doanh Anpha đạt 50 triệu. Bạn cần tính toán số thuế GTGT và thuế TNCN phải nộp trong tháng 08/2021.

Trường hợp của hộ kinh doanh Anpha có tỷ lệ % tính thuế GTGT và thuế TNCN là tương ứng 5% và 2%.

Doanh thu tính thuế GTGT và thuế TNCN đều là 50 triệu.

Kết quả:

 • Số tiền thuế GTGT cần nộp trong tháng 08/2021: 50.000.000 x 5% = 2.500.000 đồng.
 • Số tiền thuế TNCN cần nộp trong tháng 08/2021: 50.000.000 x 2% = 1.000.000 đồng.

Cách khai thuế hộ kinh doanh cá thể theo phương pháp kê khai

Nơi nộp hồ sơ khai thuế theo phương pháp kê khai: Hộ gia đình và cá nhân kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế GTGT và TNCN tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp khu vực họ hoạt động kinh doanh.

Thời hạn nộp tờ khai và tiền thuế: Đối với hộ gia đình và cá nhân kinh doanh có kỳ kê khai hàng tháng, thì thời hạn cuối cùng là ngày 20 của tháng tiếp theo. Đối với kỳ kê khai hàng quý, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý đó.

 

Cách khai thuế hộ kinh doanh cá thể theo phương pháp kê khai
Cách khai thuế hộ kinh doanh cá thể theo phương pháp kê khai

Lưu ý:

 • Nếu cần kê khai bổ sung hồ sơ thuế do phát sinh sai sót, thì tiền thuế phát sinh cũng cần nộp đồng thời với thời hạn của kỳ kê khai có sai sót.
 • Trường hợp chậm nộp tiền thuế, số tiền chậm nộp được tính dựa trên công thức: Số tiền phải nộp x Số ngày chậm nộp x 0.03%.
 • Hồ sơ khai thuế theo phương pháp kê khai
 • Hồ sơ bao gồm: Tờ khai thuế mẫu 01/CNKD theo Thông tư 40/2021/TT-BTC.

Ghi chú:

 • Tích chọn HKD, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai.
 • Chỉ tiêu [01] đối với kỳ tính thuế sẽ được điền tùy thuộc vào thời điểm cụ thể của hồ sơ.
 • Chỉ tiêu [02] chọn lần đầu khi kê khai lần đầu của kỳ tính thuế.
 • Chỉ tiêu [03] điền khi có kê khai bổ sung.
 • Chỉ tiêu [04] đến [13] điền thông tin cá nhân và địa điểm kinh doanh (nếu có).
 • Chỉ tiêu [28] đến [31] xác định ngành nghề kinh doanh và điền thông tin thuế GTGT, doanh thu GTGT, thuế TNCN, doanh thu TNCN tương ứng.
 • Phụ lục Bảng kê tình hình hoạt động kinh doanh trong kỳ mẫu 01-2/BK-HĐKD.

Trường hợp đã có căn cứ xác định doanh thu và được cơ quan thuế xác nhận, không cần phải nộp kèm bảng kê này.

Với phương pháp kê khai thuế hộ kinh doanh cá thể, việc quản lý thuế trở nên hiệu quả và đơn giản hơn đối với các chủ doanh nghiệp nhỏ và cá nhân. Điều này không chỉ giúp họ tiết kiệm thời gian và công sức mà còn đảm bảo sự minh bạch và tuân thủ đúng quy định pháp luật thuế. Nếu như bạn cần Timsen.vn tư vấn thêm điều gì về thuế hay cần tư vấn dịch vụ báo cáo thuế hãy liên hệ với chúng tôi qua website: https://timsen.vn/

Written By
Đông Chí

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *